• Cuma 27.6 ° / 17.8 ° Dağınık bulutlar
  • Cumartesi 27.8 ° / 19.3 ° Bulutlar
  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar

Fatma Zengin


Ben İnsanım

Irkçılık, kelime anlamı olarak bir ırkın kendini başka ırklardan üstün görmesi anlamına gelir.


Irkçılık, kelime anlamı olarak bir ırkın kendini başka ırklardan üstün görmesi anlamına gelir. Nasıl eğitim ilk ailede başlar diyorsak, ırkçılıkta ilk olarak ailede öğretilen bir kavramdır. Yetiştirilme şekli insanların düşünce yapısının oluşmasına büyük etki eder. Irkçılık ve kölelik yıllarca dünyada utanç verici sahnelere neden olmuştur. Kölelik 20.yy`a kadar devam etmiş; ırkçılık ise azalmasına rağmen günümüze gelene değin varlığını korumuştur. Irkçılık “saf” bir ırkın olabileceği varsayımından yola çıkar ve insanların yüzyıllardır süregelen ilişkilerini göz ardı eder. Tarihte birçok göç, savaş, ticari ilişkiler vb. mevcuttur. Bu durumlar toplumsal farklılaşmalara yol açmıştır. Bundan yola çıkacak olursak saf bir ırkın varlığından söz etmek hemen hemen mümkün değildir. Irkçılık, özgürlüğün en büyük düşmanlarından biridir. Amacı bölmek ve yok etmek olan bir ideolojidir. Irkçılığı birçok insan hastalık olarak tanımlar fakat bu çok yanlış bir tanımlamadır. Her hastalığın mutlaka bir tedavisi vardır. Hastalık iradi değildir ve kimse bile isteye hasta olmaz. Fakat ırkçılık iradidir. Irkçılığı insanlar ve toplumlar seçer. Bu sebepten dolayı ırkçılıkla başa çıkabilmek için sevgi ve türevleri değil siyasi mücadele gereklidir. Irkçılık insan onuruna karşı işlenen en büyük ve en adi suçtur. İnsanlar arasında tabi ki de farklılıklar vardır. Dil, din, ten rengi, kültür ve bir sürü farklılıktan bahsedebiliriz. Önemli olan kendimizi kimseden üstün görmeyip bu farklılıkların farkına varmak ve bu farklılıklara saygı duymaktır. Yani mühim olan insanları ırkına göre değerlendirip sevmek değil, insanları insan olduğu için sevmektir. Eğer bunu başarabilirsek ve çocuklarımıza gerekli eğitimi verirsek az da olsa bu adi ideolojiyi azaltmayı başarabiliriz. Unutmamalıyız farklılıklarımız bizi biz yapan şeylerdir. Onlardan utanmak yerine onlarla gurur duymayı öğrenmeliyiz.Nuri MiNGAN
28.12.2020 20:58:33
Irk, dünyada yaşayan insanların ten rengine göre kategorize edilmesidir; beyaz ırk, sarı ırk, siyah ırk gibi. Mensubu olduğumuz ten rengine sahip insanların daha üstün yaratıldığını savunmak da ırkçılıktır! Bütün ırkları yaratan Allah, hepsini kendine eşit görmüştür. Son zamanlarda ırkçılığı bir milletin, kendi mensuplarını diğer millet mensuplarından daha üstte görmesi olarak( ki, nuna faşizm deniyor) da yorumlayanlar var. Irkçılık ile faşizm burada biribirinden karışmış gibi ya da yeni kazanmaya başladığı anlamda kullanılmış gibi... İşte buradaki bahsi geçen ırkçılık, son cümledeki ifadeden kaynaklanıyor; “Unutmayalım ki, farklılıklarımız, bizi biz yapan şeylerdir. Onlardan (bizi, biz yapan değerlerden) utanmak yerine, onlarla gurur duymayı öğrenmeliyiz.” İşte bunu öğrenince, kendimizi diğer millet mensuplarından daha farklı hatta daha üstün görmeye başlıyoruz ki, bu durum tam da faşizm dediğimiz ideolojinin özünü, buradaki ifadeyle, ırkçılığı ortaya çıkarır!..