Babaoğlan Kalesi


1
Ovada, aynı adlı köyün bir tepesinde yapılmıştır. M.Ö. 39’da olduğu sanılmakta, kesin olmamakla birlikte, ata binmiş süvari kabartması nedeniyle Hierapolis-Kastabala kentinin kurucusu ve kralı Tarkondimotos tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.