• Cuma 27.6 ° / 17.8 ° Dağınık bulutlar
  • Cumartesi 27.8 ° / 19.3 ° Bulutlar
  • Pazar 26.5 ° / 18.2 ° Dağınık bulutlar

Av. Ahmet Salgut


Trafik Kazası Tazminat Davası


Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren konularda alınacak önlemler 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenmiştir. Trafik; yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Trafik kazası ise ??karayolu üzerinde hareket halindeki bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanmış olay?? olarak tanımlanmaktadır. Trafik kazası sonrası açılan tazminat davası; kaza nedeniyle yaralanma, ölüm gibi bedensel veya maddi zararların giderilmesi amacıyla zarara uğrayanlar tarafından kazada sorumluluğu olanlara karşı açılan bir dava türüdür. Bu dava ile tazminat istemenin dayanağı da Borçlar Kanunundaki haksız fiil sorumluluğudur. Borçlar Kanunu 49. madde hükmü gereğince ??kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür??. Trafik kazalarında oluşan zararın giderilmesi sorumluluğu sadece haksız fiili bizzat işleyende olmayıp aracın sürücüsüne, aracın sahibine, aracın işletenine, sigorta şirketine karşı dava açılabilir; çünkü onların da tazminat sorumluluğu vardır. Trafik kazasında ölen kişinin yaşarken bakmakla yükümlü olduğu kişilerin dava açma hakkı vardır. Örneğin ölen kişi evliyse eşi ve çocukları, bekar ise anne ve baba maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Ayrıca ölen kişiden sağken destek alan kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Yaralamalı trafik kazasında ise yaralanan kişinin maddi ve manevi tazminat davasını açma hakkı varken yaralanan kişide ağır bir şekilde bedensel yaralanma, uzuv kaybı varsa bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınları sadece manevi tazminat davası açabilir. Trafik kazası nedeniyle tazminat davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi iken yetkili mahkemeler ise kazanın meydana geldiği yer, kazada zarar görenin ikametgah ettiği yer ile trafik sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri olup bu yerlerde dava açılabilir. Dava zamanaşımı için de şunları söyleyebiliriz: Kazadan doğan zararların tazminine ilişkin talepler de kazada zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.   Av. Ahmet SALGUT                       www.ahmetsalgut.com